Μηνάς Αγγελίδης

Γραφείο: 
Γραφείο κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος Εργ. Χωρικού Σχεδιασμού ΓΣΠ (Π) Κτ. Τεχν.Υπ, 4ος
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
 • 210 772 1731
Fax Εσωτ.
 • 210 772 1728
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
 • Doctorat Ingénieur en urbanisme et aménagement του Institut d'Urbanisme de Paris (IUP) / Πανεπιστήμιο Paris XII – Créteil (1981)
 • D.E.A. en urbanisme et aménagement του IUP / Πανεπιστήμιο Paris XII – Créteil (1978)
 • D.E.A. en aménagement régional, planification et urbanisme του Πανεπιστημίου Paris IV – Sorbonne (1976)
 • Maîtrise spécialisée en urbanisme et aménagement του Πανεπιστημίου Paris VIII - Vincennes (1979)
 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΜΠ (1973)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Σύγχρονη Πολεοδομική & Χωροταξική Ανάλυση και Σχεδιασμός με έμφαση στην οικονομική και κοινωνική προσέγγισή τους.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Πολεοδομική και χωροταξική ανάλυση και σχεδιασμός
 • Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη χωροταξία
 • Πολυκεντρικότητα και οικιστικό δίκτυο
 • Επεμβάσεις στον αστικό χώρο / αστική ανασυγκρότηση
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων
 • Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο σχεδιασμό του χώρου

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο