ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1

Aναλυτική προσέγγιση του αστικού χώρου: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4054
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Παρασκευή 12.00-15.45 (κτ. Αβέρωφ αμφ. Α008, αιθ. Α006, Α101, Α102, Α104 & Α106)