ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πολεοδομικές / περιβαλλοντικές προσεγγίσεις

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4216
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας