Μαρία Μαρλαντή

Τηλέφωνα: 
  • 210 772 3716
Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

_1998 Master Αρχιτεκτονική Τοπίου, UPC, Escuela Técnica Superior de Arquitectura
            de Barcelona. Διετές πρόγραμμα. Υπότροφος του ΙΚΥ (1995 - 1997)

_1994 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Αρχιτεκτονική Σύνθεση / Ένταξης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης στο φυσικό
περιβάλλον / Βιοκλιματικός Σχεδιασμός / Μεθοδολογία Αστικού Σχεδιασμού /
Μεθοδολογία Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
2o Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο