Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8Α: Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημοσίων χωρών σε αστικό και φυσικό τοπίο

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4236
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Προσεγγίσεις, μεθοδολογίες διερεύνησης και σχεδιασμός του Υπαίθριου Δημόσιου Χώρου σε συσχέτιση με το ευρύτερο αστικό ή μη περιβάλλον. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, σε διδακτική συσχέτιση με την αρχιτεκτονική. Ο σχεδιασμός του Υπαίθριου Χώρου και του Τοπίου, αστικού ή φυσικού, ως αποτέλεσμα επεξεργασίας τεχνητών και φυσικών στοιχείων που αντιμετωπίζονται με ανάλογους όρους ‘δομικής’ οργάνωσης. Η πολιτιστική, πολιτισμική και πολιτική σημασία του σχεδιασμού του Υπαίθριου Δημόσιου Χώρου και του Τοπίου.

Η επεξεργασία του θέματος οφείλει να απαντά στα ζητήματα σχεδιασμού της  γενικότερης συνθετικής οργάνωσης αλλά και του τρόπου που αυτή εκφράζεται στον σχεδιασμό των λεπτομερειών της κάθε πρότασης.

 

Διδάσκοντες