Νικόλαος - Ίων Τερζόγλου

Γραφείο: 
Kτ. Τοσίτσα (Π), 4ος Όροφος
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 4435
Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π. (2000)
  • Πτυχίο Εικαστικών Τεχνών Α.Σ.Κ.Τ. (2009)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ε.Μ.Π. «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός» (2001)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2005)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Έννοιες και θεωρίες ως εργαλεία για την οργάνωση και το σχεδιασμό του σύγχρονου αρχιτεκτονικού χώρου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

1. Εννοιολογική Ιστορία των Αρχιτεκτονικών Ιδεών

2. Φιλοσοφία της Αρχιτεκτονικής

3. Έννοιες και Θεωρίες του Χώρου

4. Σχέσεις Τέχνης και Αρχιτεκτονικής

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
α. Η Διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού