Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Η πόλη ως αρχείο: αφηγηματικές χαρτογραφίες / εννοιολογικές αρχιτεκτονικές

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4015
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αμφ. Τ412.1)

Το μάθημα εστιάζει στις πολύπλοκες συνάφειες του κειμένου με τον χώρο της πόλης. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα είναι: πώς μπορούμε να συσχετίσουμε δημιουργικά την πόλη ως αρχείο με την χωρικότητα και την αφηγηματικότητα, με στόχο τον ποιοτικό εμπλουτισμό των διαθέσιμων εργαλείων και μεθοδολογιών του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού; Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές, αντικείμενο διερεύνησης του νέου πειραματικού μαθήματος είναι ο πιθανός συγκερασμός της λογοτεχνικής αφήγησης με προωθημένες χαρτογραφικές μεθόδους, με σκοπό την κατασκευή πρωτότυπων εννοιολογικών αρχιτεκτονικών της πόλης. Μέσω διεπιστημονικών αναζητήσεων στα σύνορα μεταξύ αρχιτεκτονικής δημιουργίας, λογοτεχνικής θεωρίας, φιλοσοφίας και γεωκριτικής, το μάθημα θα επιχειρήσει την συγχώνευση της κρυμμένης χωρικότητας του κειμένου με την λανθάνουσα ή δυνητική αφηγηματικότητα της πόλης.

Διδάσκων