Μαρία Καφρίτσα

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3342
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική σύνθεση
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Αρχιτεκτονική σύνθεση και αστικός σχεδιασμός, σχεδιασμός κτιριακών κατασκευών, σχεδιασμός σε αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο