Κωνσταντίνα Βαΐου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3804
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1969-74: Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (1969-74 υπότροφος ΙΚΥ)
  • 1973: Διπλωματούχος σεμιναρίων Πολεοδομίας της International Academy of Fine Arts, Salzburg, Αυστρία (καθ. J. B. Bakema)
  • 1975-77: MA/Urban Design στο University of California, Los Angeles (UCLA) Διετές πρόγραμμα, επαγγελματικό δίπλωμα 76 units. Ερευνα πεδίου στην Ελλάδα, θέμα Master: "Problems of Preservation and Development of Traditional Settlements: Cyclades Islands - Greece"
  • 1985-90: Ph. D. Planning Studies στο University College London. Ερευνα πεδίου στην Ελλάδα, θέμα Διατριβής: "Gender Relations in Urban Development. An Alternative Framework of Analysis in Athens, Greece"
Γνωστικό αντικείμενο: 
Ανάλυση του χώρου & προσεγγίσεις από την οπτική του φύλου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Έμφυλες προσεγγίσεις του αστικού χώρου, μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών εργασίας, με έμφαση στις λειτουργίες του άτυπου τομέα, επιπτώσεις της μετανάστευσης στις πόλεις της Νότιας Ευρώπης, ιδιαίτερα της μετανάστευσης γυναικών

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο