ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Θεωρίες και πολιτικές για τη σύγχρονη πόλη

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4348
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα επιχειρεί να αναδείξει τις μεταλλαγές που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τόσο τις πόλεις όσο και τις αντιλήψεις για αυτές. Στόχος αποτελεί να έρθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε επαφή με νέα μεθοδολογικά εργαλεία, ικανά να βοηθήσουν στην κατανόηση των μεταλλαγών αυτών καθώς και της σύνθετης σχέσης που έχει η Πολεοδομία στην Ελλάδα με τις θεωρίες και τις πρακτικές που διαμορφώνονται στον διεθνή χώρο. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα περιλαμβάνει εμβαθύνσεις σε θέματα που αφορούν τη θεωρία της πολεοδομίας και του αστικού σχεδιασμού μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συνθέτουν τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές αναγνώσεις του χώρου με οπτικές της ιστορίας, των κοινωνικών επιστημών και της ανθρωπογεωγραφίας. Τα ζητήματα που εξετάζονται εντάσσονται στις προσεγγίσεις που συνθέτουν το επιστημονικό πεδίο μελέτη της πόλης.

 

Διδάσκουσα