Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • 2006 Διδακτορικό Δίπλωμα, Πολεοδομία-Χωροταξία, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ, Φεβρουάριος 2006.
  • 1998 M.Sc. (Distinction) Urban and Regional Planning Studies, London School of Economics and Political Science.
  • 1997 Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αστικός σχεδιασμός

 

Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικός Σχεδιασμός». Διευθυντής του Τομέα «Πολεοδομία και Χωροταξία» στο διάστημα 2019-2021 και μέλος του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών. Από το 2010 διδάσκει στα συνθετικά μαθήματα ‘διατομεακής συνεργασίας’ στον αστικό και τοπιακό σχεδιασμό (7α, 8α και Αρχ. Σχεδιασμός 9) καθώς και στο ΔΠΜΣ «Πολεοδομία και Χωροταξία». Το ερευνητικό του έργο περιστρέφεται γύρω από θεματικές της αστικής πολιτικής, όπως η αστική ανταγωνιστικότητα και η αστική διάχυση, η αστική διακυβέρνηση στα πλαίσια μεγάλων έργων, το ζήτημα της κάρπωσης αξίας, οι προσεγγίσεις και τα περιεχόμενα του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερο πεδίο αναφοράς την Μητροπολιτική Αθήνα. Έχει συγγράψει το βιβλίο: Στα ίχνη της Μεσογειακής Πόλης: Αστικότητα, σχεδιασμός και διακυβέρνηση στην αθηναϊκή μητρόπολη (εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2020). Έχει εμπλακεί επαγγελματικά σε μεγάλα έργα αστικής ανάπτυξης όπως η ανάπλαση του Φαληρικού όρμου, το πάρκο King Abdullah στο Αμμάν και σύνθετα έργα τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή. Στο διάστημα 2009-2017 ασχολήθηκε με την προετοιμασία πολεοδομικών σχεδίων στην Αλβανία, καταρχήν ως διεθνής εμπειρογνώμονας με την Παγκόσμια Τράπεζα και στη συνέχεια ως επικεφαλής μελετητικών σχημάτων. Από το 2017 συνεργάζεται με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα. για την ανάπλαση του παράκτιου μετώπου της Αυλώνας συνολικού μήκους 11χλμ. Το 2018 ήταν υπεύθυνος για το ερευνητικό έργο «Στρατηγική Σχεδιασμού και Παρεμβάσεις Προτεραιότητας για την Αναζωογόνηση και Ενεργοποίηση του Λυκαβηττού» για το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο του προγράμματος 100 Ανθεκτικές Πόλεις.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"