Κωνσταντίνα Κρεμιζή

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 3910
Fax Γραφείου
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)