Αθηνά Σταυρίδου

Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

1986-1994 Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π.

1998- 2000 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. στην κατεύθυνση "Αρχιτεκτονική- Σχεδιασμός του Χώρου

2000 Υποψήφια διδάκτορας στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π στον τομέα IV Συνθέσεων Τεχνολογιών Αιχμής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Οικοδομική Τεχνολογία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό»

·       ψηφιακές τεχνολογίες και υλικότητα της κατασκευής

·       κοινά σχεδιασμού και κοινότητες γνώσεις

·       Διαγράμματα συσχετισμένων ιδιοτήτων αρχιτεκτονικών κατασκευαστικών στοιχείων και δομικών υλικών

·       Σχεδιασμός διάδρασης και κοινωνικές συναρμολογήσεις

·       Έξυπνα υλικά και ευφυή περιβάλλοντα

·       Η διδασκαλία της οικοδομικής και η ψηφιακή τεχνολογία

 

 

 

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"