Μαρίνα Μωρέττη

Γραφείο: 
Τ313
Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 3355
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

- 1997: Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ. Θέμα διατριβής: "Σεισμική συμπεριφορά υποστυλωμάτωνμε χαμηλό λόγο διατμήσεως". Βαθμός άριστα.

- 1987: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βαθμός πτυχίου 8,79.

-1981-1987: Σπουδές στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Κατευθύνσεις Δομοστατικού και Υδραυλικού Μηχανικού.

- 1981: Απόφοιτη Σχολής Ουρσουλινών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

- Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς οπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμική καταπόνηση

- Προσομοίωση συμπεριφοράς μεμονωμένων φερόντων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

- Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός κατασκευών

- Αποτίμηση βλαβών από σεισμό

- Προτάσεις και υπολογισμός επισκευών και ενισχύσεων

- Δραστηριότητα σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και μείωσης σεισμικού κινδύνου