Δομική Μηχανική 2: Βασικές αρχές σχεδιασμού του φέροντος οργανισμού των κατασκευών

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4220
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού του φέροντος οργανισμού. Είδη και προσδιορισμός δράσεων. Κατηγοριοποίηση των φορέων ως προς τη μηχανική τους συμπεριφορά. Συγκριτική παρουσίαση των βασικών κατηγοριών των γραμμικών φορέων (δοκός επί στύλου, πλαίσια, τόξα, καλώδια), ως προς την  ικανότητα γεφύρωσης των ανοιγμάτων και παραλαβής των κατακόρυφων και οριζόντιων δράσεων. Προσεγγιστική επίλυση και προ-διαστασιολόγηση ισοστατικών και υπερστατικών γραμμικών φορέων με απλές μεθόδους. Εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για τη γεφύρωση των ανοιγμάτων (συμπαγής ή δικτυωματική δοκός, ενός ή πολλών ανοιγμάτων, με άμεσες ή έμμεσες στηρίξεις), για τα υποστυλώματα (κατακόρυφα, λοξά, τύπου V ή δένδρου), τα τοιχώματα και τους συνδέσμους δυσκαψίας για την εξασφάλιση της ευστάθειας στο χώρο και την παραλαβή των οριζόντιων δράσεων (σεισμού, ανέμου, κ.λπ.). Κριτήρια επιλογής είδους φορέα και υλικού, ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Εμβάθυνση στη μηχανική συμπεριφορά μελών έναντι διαφόρων καταπονήσεων, με έμφαση στην κάμψη με ή χωρίς αξονική δύναμη. Δυσκαμψία και δυστένεια γραμμικών φερόντων μελών και συσχέτιση με την βέλτιστη μορφή διατομής. Βασικές αρχές διάταξης σε κάτοψη των κατακορύφων φερόντων στοιχείων σε φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα  για καλή συμπεριφορά έναντ ι σεισμικών δράσεων. Έννοιες κέντρου μάζας και κέντρου ελαστικής στροφής. 

Διδάσκοντες