ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2

Αντοχή Υλικών

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4220
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το παραμορφώσιμο σώμα. Βασικές έννοιες. Ορθή τάση. Παραμόρφωση. Μέθοδοι διαστασιολόγησης και ασφάλεια κατασκευών. Ομοιόμορφα κατανεμημένες τάσεις εφελκυσμού, θλίψης, τμήσης. Τασικό πεδίο δοκού λόγω στρέψης, απλής και διπλής κάμψης, διάτμησης, σύνθετης επινόησης. Καμπτική παραμόρφωση γραμμικού φορέα. Λυγισμός υποστυλωμάτων.

Διδάσκοντες