ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Ηχοτεχνίας

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
 • 210 772 2303
 • 210 772 1394
Fax Γραφείου
 • 210 772 1764
Τοποθεσία: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Αθήνα 15780
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Μέλος

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη: Β.Δ. 352/1974 (ΦΕΚ 138Α΄/18-5-1974), Ένταξη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας IV: Υ.Α. Β1/29/83 (ΦΕΚ Β’ 80 / 01-03-1983)

Το εργαστήριο Ηχοτεχνίας & Ακουστικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα κατανεμημένα σε τέσσερις ενότητες ως εξής:

Ενότητα (Α)

 1. Ακουστική Κτηρίων,
  1. Ακουστική και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός,
  2. Ακουστική και Αρχιτεκτονική Τεχνολογία - Υλικά,
  3. Ακουστική και Κατασκευαστικές Μέθοδοι - Εφαρμογές,
 2. Θέματα Κυματικής Ακουστικής, Διάδοσης και Συμπεριφοράς Μηχανικών Κυμάτων.

Ενότητα (Β)

 1. Ήχος και Υγεία,
  1. Συνθήκες Ακουστικής Άνεσης
 2. Ήχος και Βιώσιμα Περιβάλλοντα (Soundscapes),
 3. Περιβαλλοντικός Θόρυβος,
 4. Θόρυβος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Ενότητα (Γ)

 1. Ακουστικές Μετρήσεις Ακριβείας, Έλεγχοι και Διαπιστεύσεις Ακουστικών και Ηχομονωτικών Ιδιοτήτων Υλικών και Οικοδομικών Διατάξεων ή Συστημάτων. 
 2. Προσομοιώσεις Συμπεριφοράς Ήχου σε Ανοικτούς και Κλειστούς Χώρους,
 3. Οπτικοακουστικά Ψηφιακά Περιβάλλοντα Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Ενότητα (Δ)

 1. Συμβολή - Υποστήριξη στη σύνταξη / αναθεώρηση Κανονισμών, Προδιαγραφών και Προτύπων.

Το Εργαστήριο Ηχοτεχνίας του ΕΜΠ χρονολογείται από τα μέσα του 20ού αιώνα και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που διαθέτει μοναδική εξειδικευμένη κτιριακή υποδομή για την μελέτη της συμπεριφοράς των δομικών  υλικών σε σχέση με τον ήχο.

Περαιτέρω, το εργαστήριο διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας πιστοποιημένο εξοπλισμό μετρήσεων με υψηλής στάθμης ποιοτική διασφάλιση καθώς επίσης και εξειδικευμένα όργανα μέτρησης και ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ακουστικού πεδίου  B&K Type 2250 και  Type 2270 και B&K Investigator.

Στον ψηφιακό στόλο του εργαστηρίου εντάσσονται επίσης και ειδικά λογισμικά πολεοδομικής ανάλυσης θορύβου, σχεδιασμού  περιβαλλοντικής ηχοπροστασίας και ανάλυσης παραμέτρων χώρων ακροατηρίου.