ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Ηχοτεχνίας: διαθέσιμο υλικό

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 2303
  • 210 772 1394
Fax Γραφείου
  • 210 772 1764
Τοποθεσία: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Αθήνα 15780