Πέτρος Κομπιλάκος

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 1394
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)