Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 8ΟΥ

Κατασκευαστική ανάλυση και επέμβαση σε παραδοσιακά κτίρια: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4165
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας