ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 3

Ανάλυση και σχεδιασμός κτιριακής δομής με έμφαση στις αρχές βιωσιμότητας και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4231
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
5
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Εισαγωγή στις αρχές του βιώσιμου περιβαλλοντικού σχεδιασμού ως μια πολύ-παραγοντική συνιστώσα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των κτιριακών κατασκευών.

Εισαγωγή στις αρχές και τα συστήματα της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής για τον σχεδιασμό των κτιρίων προσαρμοσμένων στο φυσικό και κλιματικό τους περιβάλλον με χαρακτηριστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης και σχεδόν μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου (ΝΖΕΒ).

Ανάλυση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των κλιματικών δεδομένων. Ανάλυση των αρχών και των δομικών στοιχείων που καθορίζουν τα θερμο-φυσικά χαρακτηριστικά των κτιρίων και διαμορφώνουν τις συνθήκες άνεσης, την ενεργειακή συμπεριφορά τους σε συνάρτηση με την χρήση, το κατασκευαστικό σύστημα και την αρχιτεκτονική μορφή τους.

Διερεύνηση και ανάλυση της κατασκευαστικής δομής του κελύφους των κτιρίων και σχεδιαστική προσέγγιση των κατασκευαστικών αρχών, μεθόδων και υλικών που καθορίζουν την βιοκλιματική λειτουργία τους.

Εισαγωγή σε μεθοδολογίες υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με έμφαση στον υπολογισμό θερμομόνωσης & υγρομόνωσης.

Διδάσκοντες