ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 3

Ανάλυση και σχεδιασμός κτιριακής δομής με έμφαση στις αρχές βιωσιμότητας και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4231
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
5
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης