Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Ειδικά Θέματα Βιώσιμου και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4121
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Εμβάθυνση σε θέματα βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού μέσα από μια σειρά διαλέξεων (σχετικών με τη βιωσιμότητα, την κλιματολογία, την θερμική άνεση, τον φυσικό φωτισμό, τις «πράσινες» εγκαταστάσεις και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων). Συσχέτιση των θεμάτων της θεωρίας με απλά λογισμικά επεξεργασίας και ποσοτικής τεκμηρίωσης των επιμέρους στοιχείων τους. Διερεύνηση και αξιολόγηση, όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στη βέλτιστη περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπεριφορά, καθώς και τη λειτουργία του κτιρίου, με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών και μοντέλων προσομοίωσης. Εξέταση του τρόπου ενσωμάτωσης των παραμέτρων και των συστημάτων του βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού και οικοδομικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια, ποιοτική, και κυρίως ποσοτική αξιολόγηση της συμβολής των παραπάνω συστημάτων στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης και στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου με  τη μείωση της κατανάλωσης για θέρμανση, και δροσισμό.

Διδάσκοντες