Θεωρία και ιστορία των αποκαταστάσεων

Κοινά Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος: 
41106
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιστορία των Αποκαταστάσεων. Αρχές, ιδεολογία και φιλοσοφία των αποκαταστάσεων. Θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης. Διεθνείς συμβάσεις και διακυρύξεις. Σημερινές αντιλήψεις. Προβλήματα και πρακτικές.

Διδάσκοντες