Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 7ΟΥ

Α: Εξελιξη της Σκηνογραφίας στη Θεατρική Πράξη ως Αποτέλεσμα των Μεταμορφώσεων του Θεατρικού Χώρου

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4168
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Παρασκευή 12.00-14.45 (κτ. Τοσίτσα, 1ος όρ., αμφ. Τ101)

Ιστορική παρουσίαση της σκηνογραφίας από την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Η σκηνογραφία κατά τον 20ο ιδιαίτερα αιώνα. Σκηνογραφία και Έλληνες δημιουργοί. Σχέση αρχιτεκτονικής και σκηνογραφίας.

Διδάσκων