Αναστάσιος Παπαϊωάννου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3344
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές συνθέσεις
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Αρχιτεκτονική σύνθεση, αστικός σχεδιασμός, μέσα αναπαράστασης στην αρχιτεκτονική, σχεδιασμός κτιριακών κατασκευών, αρχιτεκτονική τεχνολογία, αποκαταστάσεις παραδοσιακών κατασκευών, εικαστικές τέχνες: ζωγραφική, αρχιτεκτονικές κατασκευές.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο