ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6

Η Σύγχρονη Εποχή

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4224
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Κριτική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής θεωρίας και πρακτικής των τελευταίων σαράντα χρόνων στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας”.

Διδάσκοντες