ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6

Η Σύγχρονη Εποχή: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4224
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης