Ιστορία και Θεωρία 6ου εξαμήνου: Η σύγχρονη εποχή: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4224
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης