ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 4

Από την Αναγέννηση ως το 19ο Αιώνα

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4222
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Αναγέννηση, Μπαρόκ, Διαφωτισμός, Νεωτερισμός. Αρχιτεκτονική και τέχνη στην Ιταλία και τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο από το 15ο έως τον 19ο αιώνα. Η αναβίωση των ιστορικών ρυθμών στον 19ο αιώνα. Η καθοριστική σημασία της θεωρίας στην αρχιτεκτονική. Η συγκρότηση της πόλης (Αναγέννηση – Κλασικισμός - Βιομηχανική επανάσταση).

Διδάσκοντες