ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8

Α: Πλευρές του Ελληνικού Μοντερνισμού

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4227
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Μελέτη πλευρών του ελληνικού μοντερνισμού με αφετηρία θέματα της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα. Εμβάθυνση στο ιστορικό και θεωρητικό υπόβαθρο αρχιτεκτονικών έργων και μελετών, συσχέτιση με τον ευρύτερο χώρο του διεθνούς μοντερνισμού και ένταξή τους στο πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής ώστε να φωτιστεί το φιλοσοφικό και ιδεολογικό τους υπόβαθρο. Ανάπτυξη πρωτότυπων εργαλείων ερμηνείας και κριτικής, τα οποία ανατρέπουν τις παγιωμένες-στερεοτυπικές αντιλήψεις και τις παρωχημένες προσεγγίσεις και αποσαφηνίζουν συγκεχυμένες και ασαφείς προσεγγίσεις, ενθαρρύνοντας νέες διασυνδέσεις και «φυγές» εκτός του δεδομένου πλαισίου.

Διδάσκοντες