ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 5

Μοντέρνα Εποχή: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4212
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-19.15 (κτ. Αβέρωφ αιθ. Α002)