ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7 - ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Εμβαθύνσεις Δ: Αρχαία τέχνη στα μουσεία της Αθήνας

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4215
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.45 (αμφιθ. Α008, κτ. Τοσίτσα)

Το μουσειακό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας προσφέρει άφθονο υλικό για τη μελέτη της αρχαίας τέχνης σε άμεση επαφή με τα ίδια τα έργα. Αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας, επιδιώκουμε σε αυτό το μάθημα εμβάθυνσης να προσεγγίσουμε κριτικά τις πολλαπλές νοηματοδοτήσεις επιλεγμένων έργων της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης (κυρίως γλυπτικής): ως ιστορικών μαρτυριών, ως μέσων κοινωνικοπολιτικής δράσης, ως αισθητικών αντικειμένων, ως τεχνικών επιτευγμάτων και ως μουσειακών εκθεμάτων. Το μάθημα γίνεται με εισαγωγικές διαλέξεις από τον διδάσκοντα, επιτόπιες φοιτητικές παρουσιάσεις έργων στα μουσεία, και ομαδική συζήτηση. Η αξιολόγηση γίνεται με ατομική παρουσίαση, σχετική γραπτή εργασία και τελική γραπτή εξέταση.

Διδάσκων