Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Μaster of Design Studies -  GSD Harvard University,

Δρ. Ε.Μ.Π.

Γνωστικό αντικείμενο: 
Ιστορία της Τέχνης: Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μαζική Κουλτούρα και Μητροπολιτικές Υποκουλτούρες. Η τέχνη μετά το Τέλος της Τέχνης. Αστική Εξερεύνηση και Εγκαταλειμένα Κτίρια.