Βαθμίδα: 
Associate Professor
Τίτλοι σπουδών: 

Μaster of Design Studies -  GSD Harvard University,

PhD - NTUA