ΤΟΜΕΑΣ Ι

Εργαστήριο Γενικής Ιστορίας της Τέχνης

  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Μέλος

Γραμματέας

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 237/1973 (ΦΕΚ 208Α/13-9-1973), ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Γενικής Ιστορίας της Τέχνης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα της ιστορίας των τεχνών στη Σχολή στοχεύοντας στην εξοικείωση των φοιτητών με τη διαχρονική προσέγγιση της εικαστικής κληρονομιάς και τις διαδικασίες παραγωγής και πρόσληψης της τέχνης μέσα στο ιστορικό, κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον κάθε εποχής. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα που προσφέρει το Εργαστήριο από το πρώτο ως το πέμπτο εξάμηνο καλύπτουν όλες τις περιόδους από την πρώιμη Αρχαιότητα ως τον Μοντερνισμό, με έμφαση στον μεσογειακό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Tα Mαθήματα Eπιλογής του πέμπτου και του έκτου εξαμήνου εξετάζουν μεμονωμένες περιόδους της ιστορίας της τέχνης, όπως είναι η Ιταλική Αναγέννηση και η μνημειακή ζωγραφική της εποχής των Παλαιολόγων με στόχο την πιο εξειδικευμένη διδασκαλία της τέχνης εποχών σημαντικών για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Τέλος, τα μαθήματα του έβδομου και του όγδοου εξαμήνου εμβαθύνουν στη σύγχρονη ευρωπαϊκή, αμερικάνικη και ελληνική εικαστική δημιουργία και τις πολύμορφες αναζητήσεις της σε ευρύτερες περιοχές της οπτικής επικοινωνίας και της δημιουργικής πράξης.

Ιστορικό

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Ιστορίας της Τέχνης στην αισθητική κατάρτιση των νέων αρχιτεκτόνων και στη διάπλαση της συνθετικής τους προσωπικότητας, η Σχολή συμπεριέλαβε σχετικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών ήδη από την ίδρυσή της το 1917. Διακριτή υπόσταση απέκτησε το γνωστικό αντικείμενο στη Σχολή τα επόμενα χρόνια με την ίδρυση εξειδικευμένης Έδρας της Γενικής Ιστορίας της Τέχνης, στην οποία θήτευσαν εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο αρχαιολόγος και λογοτέχνης Δημήτριος Ευαγγελίδης (1942-1958), ο τεχνοκριτικός και ιστορικός τέχνης Άγγελος Προκοπίου (1940, 1959-1967), ο βυζαντινολόγος, ιστορικός τέχνης και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνος Γ. Καλλιγάς (από το 1942) και ο υπερρεαλιστής ποιητής και ζωγράφος Νίκος Εγγονόπουλος (1957-1964, 1969-1973). Με την ακαταπόνητη βυζαντινολόγο Ντούλα Μουρίκη (1971-1991), εδραιώθηκε στη Σχολή ένα διεθνούς ακτινοβολίας ερευνητικό κέντρο της βυζαντινής τέχνης, με πλούσιο φωτογραφικό αρχείο και βιβλιοθήκη.

Ερευνητική δραστηριότητα

Παράλληλα με τη συνέχιση της ερευνητικής παράδοσης στη βυζαντινή τέχνη, τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο αναπτύσσονται ερευνητικά ενδιαφέροντα γύρω από τις απαρχές της αρχαίας ελληνικής τέχνης στον ευρύτερο μεσογειακό περίγυρό της, την τέχνη του εικοστού αιώνα, και την ψηφιακή τεκμηρίωση του υλικού πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο διαχρονικά. Επιπλέον εκπονούνται διδακτορικές διατριβές με θέματα από την ευρωπαϊκή και την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία, παλαιότερη και σύγχρονη.