Μαρία - Μελίτα Εμμανουήλ

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3308
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3307
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακών σεμιναρίων Ιστορίας της Τέχνης, Βυζαντινής Φιλολογίας και Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Ιστορία της τέχνης (από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα)
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Βυζαντινή τέχνη, εικονογραφικά προγράμματα και εικονογραφία. Εικονογραφικά θέματα στη ζωγραφική και τη γλυπτική του 20ου αιώνα