ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός: διαθέσιμο υλικό

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4216
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.30-19.15, Πέμπτη 11.00-14.45 (Κτ. Τοσίτσα, αιθ. κάτω από το αμφ. ΤΜΑΧ & αιθ. Τ10 & αιθ. Τ217