ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιβάλλον και ανάπτυξη (Διασχολικό)

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4338
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ανάδειξη της πολύπλοκης φύσης των σύγχρονων αναπτυξιακών, τεχνολογικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και εξοικείωση με την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας και της ολοκληρωμένης προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης, με σκοπό τη διερεύνηση της κατά τεκμήριο περιορισμένης οπτικής της κάθε επιμέρους Σχολής.

Διδάσκοντες