ΤΟΜΕΑΣ Ι

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Θεωρίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: διαθέσιμο υλικό

Τοποθεσία: 
Κτήριο Τοσίτσα, 2ος όροφος