Εργαστήριο Φωτογραφίας και Εντύπου

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Προσωπικό

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη Β.Δ. 132/1962 (ΦΕΚ 32Α/22-2-1962), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80/1-3-83, Μετονομασία Γ.Σ. 15/3/2000

Το Εργαστήριο Φωτογραφίας και Εντύπου σκοπό έχει την τεχνική υποστήριξη του διδακτικού έργου της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Στο Ε.Φ.Ε. γίνονται εκτυπώσεις σημειώσεων μαθημάτων, σπουδαστικών εργασιών, σχεδίων, όπως επίσης υλικού που χρησιμοποιείται για την προβολή του έργου της Σχολής Αρχιτεκτόνων σε εκθέσεις. Το φωτογραφικό τμήμα του Εργαστηρίου οργανώνει σεμινάρια φωτογραφίας, εκμάθησης προγραμμάτων επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας, πανοραμικής φωτογραφίας και διαχείρισης εκτύπωσης χρώματος με ΗΥ.

Ο εξοπλισμός του Ε.Φ.Ε. περιλαμβάνει εκτυπωτές μαυρόασπρων και έγχρωμων φωτοαντιγράφων, inkjet plotter και digital plotter τελευταίας τεχνολογίας, roll scanner, όπως και εξοπλισμό βιβλιοδεσίας. Το φωτογραφικό τμήμα διαθέτει ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, εξοπλισμό για τη λήψη πανοραμικών φωτογραφιών, όπως και εξοπλισμό για την φωτογράφηση μακετών και σχεδίων.