Ηλίας Ζαχαρόπουλος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3905
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1977)
  • M.Sc. (Arch.) in Advanced Design Techniques for Buildings, University of Bristol (1980)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Οικοδομικός σχεδιασμός & εξοικονόμηση ενέργειας
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Παραδοσιακή αρχιτεκτονική και κλίμα
  • Εργαλεία οικοδόμων εποχής 18ου-19ου αιώνα

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"