Εργαστήριο Προσομοίωσης με Η/Υ στον Αρχιτεκτονικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό

  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

 • , Καθηγήτρια 210 772 3382  

Προσωπικό

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη ΥΑ 79289 π.ε./Β1/29-1-2004, ΦΕΚ 363Β/19-2-2004

Αποστολή και αντικείμενο του Εργαστηρίου Προσομοίωσης

Το Εργαστήριο Προσομοίωσης με Η/Υ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υποστηρίζει εκπαιδευτικές λειτουργίες στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών ειδικευμένων μαθημάτων αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ, προσομοιώσεων και απεικονίσεων με χρήση νέων μέσων, και γενικότερα περιπτώσεις μαθημάτων όπου είναι αναγκαία η χρήση Η/Υ ως εποπτικού μέσου. Παρέχονται προς τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, σταθμοί εργασίας προσωπικών υπολογιστών διαφόρων τύπων, συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο και στο Internet.

Χρήση του Εργαστηρίου

Στο χώρο του Εργαστηρίου Προσομοίωσης φιλοξενούνται οι εξής δραστηριότητες:

 1. Διεξάγονται τα παρακάτω προπτυχιακά κατ' επιλογήν μαθήματα (για το τρέχον ακαδημαϊκό):
  • Ειδικά Θέματα Συνθέσεων 8ου Εξαμήνου (Α: Τρισδιάστατη Ψηφιακή Απεικόνιση Κτιρίου - Διερεύνηση Χωρική – Δομική – Αντιληπτική)
  • Ειδικά Θέματα Συνθέσεων 9ου Εξαμήνου (Εμβάθυνση σε Ζητήματα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης: Ψηφιακά Εργαλεία Αστικού Σχεδιασμού)
 2. Διοργανώνονται σεμινάρια εκμάθησης προγραμμάτων σχεδίασης, επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, παρουσιάσεων με πολυμέσα.
 3. Υποστηρίζεται μεγάλος αριθμός σπουδαστών που βρίσκονται στην διαδικασία εκπόνησης της διάλεξης ή της διπλωματικής τους εργασίας.
 4. Παρέχεται εργαστηριακή υποστήριξη σε όσους σπουδαστές επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπολογιστικών εργαλείων για υποβοήθηση άλλων σπουδαστικών εργασιών.

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Προσομοίωσης διαθέτει:

 • 30 Η/Υ PC και Μac συνδεδεμένους μεταξύ τους σε δίκτυο και με δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο με γραμμή Τ1.
 • 2 Εκτυπωτές Laser Α4 συνδεδεμένους στο δίκτυο, 1 Εκτυπωτές Laser Α3 συνδεδεμένο στο δίκτυο,
 • 2 Plotters συνδεδεμένους στο δίκτυο, Scanners A4, 2 Κάρτες επεξεργασίας Video, Data/Video Projectors

Όσον αφορά στο λογισμικό, το εργαστήριο διαθέτει μια σειρά από πακέτα που
υποστηρίζουν:

 • Σχεδιασμό στις 2 διαστάσεις (Autocad, Archicad, All Plan κλπ.)
 • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση (FormZ, 3D Studio Max, Blender, Rhino, SketchUp)
 • Επεξεργασία εικόνας και video, σελιδοποίησης και δημιουργίας πινακίδων (Photoshop, Gimb , Premiere, Scribus, Illustartor)
 • Multimedia authoring (Director).
 • Άλλες εφαρμογές λογισμικού όπως MsOfficeXP, Libre Office, OCR