ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3388
  • 210 772 3567
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Μέλος

Γραμματείς

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 344/2002 (ΦΕΚ 286Α/27-11-2002), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983, Μετονομασία ΦΕΚ 1475Β/2002

Ερευνητική κατεύθυνση: Κατοικία και πόλη

Σταύρος Σταυρίδης:    Αναπληρωτής Καθηγητής

Φερενίκη Βαταβάλη:  Δρ. Πολεοδόμος, Διδάσκουσα ΕΑΠ

Ιόλη Ζαβιτσάνου:         Αρχιτέκτων, Υποψ. Δρ. ΕΜΠ (επιμέλεια σελίδας)