Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3739
Τοποθεσία: 
Κτίριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα - Παρασκευή
12:00-15:00

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Προσωπικό

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη ΥΑ 79289 π.ε./Β1/29-1-2004, ΦΕΚ 363Β/19-2-2004