Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη: διαθέσιμο υλικό

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3739
Τοποθεσία: 
Κτίριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα - Παρασκευή
12:00-15:00