Χαράλαμπος Λουϊζίδης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3739
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 
  • Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1999)