Δημήτρης Παπαϊωάννου

Γραφείο: 
Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 2355
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 

1987: Πτυχίο Φυσικού, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: 
IT Pro