Ε. Θ. Δομικών Υλικών 5ου

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4014
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αιθ.Τ307 & κτ. Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αιθ. ΖΑ312)

Συμπεριφορά των υλικών σε σχέση με τη θερμότητα (Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας και εκτίμηση της επάρκειας θερμομόνωσης). Αναφορά στους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Εν.Α.Κ., Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., κ.λπ.). Συμπεριφορά των υλικών σε σχέση με το νερό (συμπύκνωση υδρατμών, υπολογισμοί και μέθοδοι προστασίας). Συμπεριφορά των υλικών σε σχέση με τον ήχο (ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση, ο ρόλος των υλικών στην περιβαλλοντική άνεση του χρήστη στον χώρο, αλληλεπίδραση και επιρροή στην αρχιτεκτονική σύνθεση). Περιβαλλοντική επίδραση των βασικών ομάδων / κατηγοριών δομικών υλικών (φάσεις του κύκλου ζωής των υλικών, ποσοτικές παράμετροι και ποιοτικές παράμετροι). Οικολογικά υλικά και τρόποι δόμησης (ξύλο και βιομηχανικά παράγωγα του, δόμηση με πηλό, άχυρο κ.λπ.). Σύγχρονα υλικά. Θερμογραφία. Ποιότητα και κίνηση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Εμβάθυνση, μέσω του θέματος του εξαμήνου, στην κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των δομικών υλικών, η οποία είναι κυρίως ποσοτική και βασίζεται σε υπολογιστικές μεθόδους και σε εργαστηριακές εφαρμογές και πειραματική τεκμηρίωση.

Διδάσκοντες