Δομικά υλικά

3o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4344
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Παρουσίαση και ανάλυση των βασικών ομάδων / κατηγοριών των δομικών υλικών: Ξύλο και βιομηχανικά παράγωγα του, Μέταλλα, Γυαλί, Φυσικοί λίθοι, Τεχνητοί λίθοι, Κονίες, Κονιάματα (πηλός, δομική άσβεστος, γύψος, τσιμέντο), Σκυρόδεμα, Θερμομονωτικά, Υγρομονωτικά και Ηχονομωτικά υλικά. Η παρουσίαση αφορά στο σύνολο των βασικών ιδιοτήτων των παραπάνω δομικών υλικών (φυσικές, χημικές, μηχανικές, θερμικές, συμπεριφορά σε σχέση με το νερό, τον ήχο, τη φωτιά κλπ.), στη διαδικασία παραγωγής τους και στους σχετικούς κανονισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις εφαρμογές και στη χρήση τους στην αρχιτεκτονική, σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία. Η διδασκαλία γίνεται στο Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων, μέσω διαλέξεων, πειραμάτων (δοκιμές κάμψης, θλίψης, εφελκυσμού, σκληρότητας, τριβής, κρούσης, υδατοπερατότητας, υδροαπορροφητικότητας), καθώς και σχετικών εργαστηριακών ασκήσεων με τη συμμετοχή των φοιτητών (σύνθεση και παραγωγή σκυροδέματος, κονιαμάτων και στοιχείων από φυσικά δομικά υλικά, κ.λπ.).

Διδάσκοντες